MAJÍ NA VÍC


ODBORNÁ KONFERENCE NA TÉMA

JAK PODPOŘIT DĚTI S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ A DALŠÍMI SPECIFICKÝMI PORUCHAMI ŘEČI, UČENÍ A CHOVÁNÍ

19. 9. - 21. 9. 2024 BŘECLAV 

Dům školství 17. listopadu 2995, 690 02 Břeclav

AKCE JE URČENA JAK ODBORNÉ, TAK I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 

  Především pedagogům MŠ a ZŠ, pečujícím osobám v dětských skupinách    a jiných předškolních a školních zařízeních, ale také rodičům a ostatním zainteresovaným.

I když statistiky uvádějí, že 7–10 % dětí trpí některou formou řečové poruchy, nejčastěji vývojovou dysfázií (neurovývojová porucha, která ovlivňuje řeč a porozumění řeči u dětí), je tato diagnóza, která může výrazně ovlivnit nejen vzdělávání jednotlivce, ale i jeho celý život, stále málo známá. Proto je potřeba seznámit co nejširší okruh zainteresovaných s podstatou a základní charakteristikou obtíží spojených s vývojovou dysfázií a informovat je o možnostech pomoci. Tímto způsobem můžeme vytvořit povědomí, které nám pomůže v budoucnu identifikovat potíže včas a poskytnout potřebnou podporu pro optimální rozvoj dítěte.


V rámci konference budete moci vyzkoušet multisenzorické prostředí s různými komponenty v prezentačním stanu od společnosti 3lobit Limited, s.r.o.  Produkty si budete moci i na místě zakoupit. 

https://www.sensa-shop.cz/

Nejen teorie, ale hlavně praxe

Záštitu nad akcí převzali 


Mgr. Jan Grolich - hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Petr Vlasák - místostarosta Města Břeclav

POŘÁDA CENTRUM 

PRO RODINU MÁTE NA VÍC


Jsme nezisková organizace, která se zabývá pořádáním a organizováním vzdělávacích akcí, workshopů, seminářů, školení a volnočasových aktivit v Břeclavi.

Naší cílovou skupinou jsou prakticky všichni členové rodiny od dětí (s diagnózou či bez) přes teenagery, rodiče až po seniory.

Do našeho Centra pro rodinu zveme zajímavé osobnosti a lektory a snažíme zajistit, aby obyvatelé Břeclavi a jejího okolí měli stejný přístup k informacím a stejné možnosti vzdělávat se a pracovat na sobě, jako obyvatelé větších měst, aniž by museli za zajímavými akcemi dojíždět do Brna, Prahy nebo kamkoliv jinam.

Mimo jiné jsme také hrdým členem Asociace provozovatelů dětských skupin https://mojedetskaskupina.cz/

Poslání a účel vzniku naší neziskové organizace si můžete přečíst ve Stanovách spolku Máte na víc, z.s. 

AKCE JE URČENA JAK ODBORNÉ, TAK I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 

150+ nebo víc ...

účastníků

Přednášející a vedoucí workshopů


 Předsedkyně spolku Máte na víc, z.s., Ředitelka Centra pro rodinu Máte na víc, z. s.


Monika Náplavová


Zakladatelka neziskové organizace Máte na víc, z.s. jejímž hlavním cílem je poskytovat podporu a péči dětem s neurovývojovým oslabením a jejich rodinám a spoluzakladatelka a ředitelka Centra pro rodinu MÁTE NA VÍC, které už 2 roky v Břeclavi působí a jehož součástí je i dětská skupina Školička Břeclav, tak trochu jiná dětská skupina, která je zaměřená na logopedickou prevenci a přijímá děti s neurovývojovým oslabením, především s vývojovou dysfázií.

www.matenavic.com
www.skolickabreclav.cz


Speciální pedagožka, logoped, surdoped a odborný garant projektu


PhDr. Renáta Jurčíková


Zabývá se diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a vhodností možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte a vytváření vhodných podmínek dětí ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ).

V Centru pro rodinu Máte na víc působí jako odborný garant a pravidelně školí tým našich lektorek, spolupracovníků a dobrovolníků.

https://matenavic.com/phdr-renata-jurcikova-vzdelani/

Klinická logopedka a certifikovaná behaviorální analytička


Mgr. Petra Hrančíková, BCBA


Od roku 2016 se setkává s klienty ve své vlastní ordinaci v Sokolnicích, příp. v jejich domácím prostředí.

Jejími klienty jsou nejčastěji děti různého věku a nejčastěji se jedná o děti s neurovývojovými poruchami (např. PAS, vývojové dysfázie, vývojové verbální dyspraxie, SPU, MR).

Ve své praxi aplikuje individuální přístup založený na propojení svých znalostí a zkušeností z obou vědních disciplín - klinické logopedie a aplikované behaviorální analýzy. Zároveň však při intervenci preferuje komplexní pohled na problematiku a snažím se spolupracovat s nejrůznějšími odborníky (např. fyzioterapie, ergoterapie, ortoptika). 

www.petrahrancikova.cz

Neurovývojová terapeutka a zakladatelka poradny komplexní péče o duševní zdraví 


Mgr. Jana Trčková


Věnuje se psychologickému poradenství a socioterapii. Poskytuje terapii neuro-motorické nezralosti a sluchový trénink dětem s poruchami učení a chování a dospělým klientům. Vzdělává a facilituje encounterové skupiny. Je aktivní členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie.

https://www.psychoterapeut-breclav.cz/

Klinický 

logoped


Mgr. Zuzana Bůšková


Klinický logoped působící v soukromé ordinaci v centru Břeclavi. Provádí diagnostiku a terapeuticky-léčebný proces u osob všech věkových kategorií s narušenou komunikační schopností. Poskytuje také neuro-vývojovou terapii. Zaměřuje se na prevenci v podobě přednáškové činnosti pro pedagogické pracovníky a pro rodiče.


https://logopedie-buskova.cz/<br>

                     Privátní                        

 fyzioterapeutka

Mgr. Jana HerákováZabývá se fyzioterapií pro všechny věkové skupiny - od narození po senium - handlingem u novorozenců, u větších dětí vadným držením těla, plochonožím, chronickými bolestivými stavy pohybového aparátu, stavy po úrazech a operacích, potížemi s otěhotněním, gynekologickou, těhotenskou a poporodní fyzioterapií; nyní vede i skupinová cvičení spirální stabilizace a spirální jógy.

Kraniosakrální terapii přidala mezi své terapeutické postupy a techniky v roce 2011.

Bachovy esence začala do své praxe přidávat v roce 2014, často je kombinuje s kraniosakrální terapií.


https://www.fyzionova.cz

        Předsedkyně Modré vážky, z. s.                        

Ing. Lenka Černá


Modrá vážka je spolek, který spojuje rodiny s dětmi s PAS z Břeclavi a okolí. 

V rámci konference představí projekt Rodiče rodičům https://rodicerodicum.com/, kde se snažíme předávat rodičům podporu, praxi a odbornou radu z řad našich úžasných odborných kolegů.

.


https://www.modravazka.cz/

Zakladatelky a lektorky Centra volného času Kostice, z. s.


Lucie Zugarová, 

Justýna Hubalíková

CVC Kostice je hiporehabilitační a volnočasové středisko pracující s dětmi i dospělými s hendikepem, ale také s dětmi z běžné populace, které se u nás učí jak jízdě, tak péči o koně a smysluplně tak využívají svůj volný čas, učí se zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a budují pozitivní vztah k přírodě a ke zvířatům.

Jde o registrované středisko pod Českou hiporehabilitační společností, věnující se hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi. Docházejí sem děti i dospělí s jak fyzickými, tak mentálními hendikepy.

https://cvckostice.cz/

Canisterapeutka

 a lektora


Ing. Renata HasilováJe lektorkou, chovatelkou a terapeutkou canisterapie, což je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny.


https://www.canis-sdruzeni.cz/aktualne/itemlist/user/52-renatahasilov%C3%A1

Zakladatelka a předsedkyně zapsaného spolku Plaváníčko Chobotnička

Lucie Filipovičová


Lucie je kraniosakrální terapeutka 3. úrovně, instruktorka pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku, zabývá se metodikou cvičení rodičů s dětmi, metodikou pohybových her s kojenci a batolaty a pohybovou výchovou dětí s neurovývojovým oslabením.


https://www.plavanicko-chobotnicka.cz/

Zakladatelka projektu 

Bylinkování.eu


Gabriela Doskočilová


Bylinkářka a aromaterapeutka, která své nadšení pro bylinky sdílí prostřednictvím praktických workshopů pro děti i dospělé. Je rovněž autorkou dvou pohádkových knih a má svůj voňavý projekt "Bylinkování".https://bylinkovani.eu/


Lektorka multisenzorického prostředí  


Mgr. Dagmar Mega  


Multisenzorickému prostředí a aktivitám pro rozvoj smyslového vnímání se věnuje od roku 2009, kdy postupně v její mateřské organizaci - centru Akropolis v Uherském Hradišti - založila komplex tří snoezelen místností. Nyní působí jako lektorka, metodička a konzultantka společnosti 3lobit. Pomáhá profesionálům pomáhajících profesí propojovat smyslové vnímání s rozvojem kognitivních funkcí a zlepšením komunikace, jak u osob s postižením tak i běžnou populaci - dětí z MŠ i ZŠ i dospělých. Zkušenosti získala ve Velké Británii na odborných stážích a seminářích v Evropě. Je držitelkou mezinárodního certifikátu ISNA ve Švýcarsku, certifikovanou NLP koučkou s holistickým a respektujícím přístupem.


https://www.sensa-shop.cz/

Lektorka pohybu

 a somatická koučka


Ing. Dana Kubelková


Pohyb učí od roku 2015. Její největší vášní je učit ženy vnímat a správně aktivovat jejich pánevní dno, kterému se s klientkami věnuje na individuálních lekcích a skupinových kurzech již několik let.


https://danakubelkova.cz/


Podporují nás: 

Chci se zúčastnit konference

© 2024 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!